Σχετικά

About Photo Army
Our company was founded in 1990 by Dinos Vassiliades with the name Photo Army, with the aim to provide our customers professional services in the field of photography and video.
With international recognition and clients that include celebrities from the field of television, music, politics, medicine etc, we have covered many years of experience.
With latest technology machines in image, lighting and sound, we now have one of the most advanced production studios of film and image, and with the most experienced and remarkable partners, we promise the best quality in the field of video and photography.
We specialize in the following areas.
Weddings, christenings, family, private parties, special moments like photo shooting of pregnancy, childbirth etc, modeling portfolio, short-length documentaries, video clips, advertisements for television, magazines, leaflets, etc.
Σχετικά με to Photo Army
Το 1990 ιδρύθηκε από τον Ντίνο Βασιλειάδη η επιχείρηση μας με την επωνυμία Photo Army, με στόχο την παροχή στους πελάτες μας επαγγελματικές υπηρεσίες στο χώρο της φωτογραφίας και του βίντεο.
Με διεθνή αναγνώριση και ένα πελατολόγιο που περιλαμβάνει προσωπικότητες από τον χώρο της τηλεόρασης, της μουσικής, την πολιτική, την ιατρική κτλ, έχουμε διανύσει αρκετά χρόνια πείρας.
Με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα, εικόνας , φωτισμού, και ήχου έχουμε σήμερα ένα από τα πιο εξελιγμένα studio παραγωγής ταινιών, και φωτογραφιών, αλλά και με τους πιο έμπειρους αξιόλογους συνεργάτες, υποσχόμαστε την καλύτερη ποιότητα στο χώρο του video και της φωτογραφίας.
Εξειδικευόμαστε στους ποιο κάτω τομείς.
Γάμους, Βαφτίσια, Οικογενειακές, Private Parties, Ιδιαίτερες στιγμές “όπως φωτογράφιση εγκυμοσύνης, γέννας” κτλ , Portfolio for modeling, Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους , Video clips, διαφημίσεις για τηλεόραση, περιοδικά, Leaflet, κτλ.
Copyright 2019 © Photo Army. All rights reserved.